Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Học kỹ thuật đứng nước

Đứng nước là một kỹ thuật cơ bản giúp cho người tập bơi xử lý được các tình huống gặp phải trong bơi lội, để tập được kỹ thuật này đòi hỏi người tập phải biết bơi cơ bản một kiểu bơi nhất định: Có thể là kiểu bơi ếch hoặc bơi trườn sấp.
Về cơ bản kỹ thuật đứng nước dựa trên nền tảng của kỹ thuật bơi ếch, lấy kỹ thuật bơi ếch để áp dụng. Chỉ khác nhau là khi đứng nước thân người hơi đứng thẳng hoặc hơi nghiêng về trước xíu để giúp đầu nổi trên mặt nước. Thường thì những người mới tập đứng nước sẽ rất mỏi và thời gian đứng không lâu vì tay chân luân phiên nhau thực hiện kỹ thuật.
Kỹ thuật đứng nước dùng kỹ thuật bơi ếch:

Để tập kỹ thuật đứng nước ban đầu người tập nên tập vùng nước nông, mực nước ngang ngực
Nên tập động tác chân tay riêng biệt tại chỗ cho thuần thục sau đó mới phối hợp động tác
Để tập chân: Kỹ thuật chân của kiểu bơi ếch, Thường thì trong bơi ếch sau khi đạp chân xong sẽ có
một khoảng thời gian nghỉ nhưng đối với động tác chân trong đứng nước thì sẽ thực hiện liên tục để giúp đầu nổi trên mặt nước:
Để tập được động tác này người tập có thể bám tay lên thành hồ hoặc ôm phao sau đó co chân thực hiện, khi nào cảm thấy đã nhuần nhuyễn có thể đứng tại chỗ nín thở thực hiện động tác
Để tập tay: Cũng như kỹ thuật động tác chân người tập đứng tại chỗ thực hiện đến khi cảm thấy đã quen động tác kỹ thuật mới bắt đầu phối hợp
Lưu ý: Người tập cũng có thể dùng kỹ thuật bơi trườn sấp: Chân trườn sấp và tay bơi ếch hoặc hoặc 2 tay luân phiên nhau quạt nước như video

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét